Sund Vet Diagnostik

Sund Vet Diagnostik er et forskningsorienteret mikrobiologisk diagnostisk laboratorium, som er lokaliseret i sektion for Veterinær klinisk mikrobiologi på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab. Laboratoriet modtager primært prøver fra hobbydyr som hund, kat og hest, men også fra mink og mere eksotiske dyr fra zoologiske haver til bakteriologisk og mykologisk diagnostik. Virus-analyserne er primært rettet mod produktionsdyr som svin og kvæg”.

Sund Vet Diagnostik fungerer primært som ressource til instituttets case-baserede undervisning af dyrlægestuderende samt forskning i veterinær mikrobiologi. Indsendt materiale og deraf deriveret data indgår derfor anonymiseret i vores forskning og undervisning. Indsendende dyrlæger opfordres i den forbindelse til at stå til rådighed ved eventuelt behov for uddybende spørgsmål som f.eks. patienters alder og race, diagnostiske undersøgelser og anamnese. 

Forskerne bag Sund Vet Diagnostik, Peter Damborg og Luca Guardabassi, er internationalt førende når det kommer til at fremme rationel brug af antibiotika i dyr, det vil sige at maksimere klinisk effekt mens antibiotikaresistens minimeres. De er centrale bidragydere til den danske Antibiotikavejledning til Familiedyr, som blandt andet bygger på og indeholder resistensdata fra Sund Vet Diagnostik. Du kan læse meget mere om hvordan vi gennem forskning og undervisning bidrager til rationel brug af antibiotika her.

Professor Lars Erik Larsen er ansvarlig for de virologiske aktiviteter og har over 20 års erfaring med diagnostik og karakterisering af enzootiske og zoonotiske virus i dyr, med speciel fokus på virussygdomme i svin og kvæg samt influenza virus i alle dyrearter, inklusiv fugle. Du kan læse mere om forskergruppen VEZ.