Tilbudte analyser: Mikrobiologi og mykologi

Sund Vet Diagnostik tilbyder en bred vifte af services for at imødekomme vores kunders krav til diagnostik. Som det kan ses på vores rekvisition udfører vi non-selektiv aerob og anaerob dyrkning på blodagar, selektiv dyrkning for svampe (gær og skimmel) og specifikke enteropatogener som Salmonella og Campylobacter, samt ELISA test til screening for toxigene Clostridium difficile. Vi kan efter ønske foretage andre analyser, herunder screene dyr selektivt for vigtige resistente bakterier som for eksempel methicillinresistente stafylokokker (MRSA og MRSP) og extended-spectrum betalaktamase (ESBL)-producerende Enterobacteriaceae. 

Efter fremdyrkning og udvælgelse af klinisk relevante bakterier eller svampe anvender vi følgende state-of-the-art teknologi til;

Identifikation af bakterier og svampe: Til identifikation af bakterier anvender vi Maldi-TOF MS (matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry), som er en hurtig og meget præcis metode til at identificere bakterier samt gær- og skimmelsvampe med.

Resistenstest af bakterier: Vi udfører og fortolker resistenstest ud fra gældende internationale veterinære standarder udviklet af Clinical Laboratory Standards Institute. Vi har valgt den mest præcise og anerkendte metode til resistenstest, nemlig fortyndingsmetoden med bestemmelse af MIC-værdier (Minimum Inhibitory Concentrations). Metoden er dyrere men også mere præcis end traditionel disk/tablet diffusion. Det er pt den eneste resistenstest for hvilken der findes en ISO standard (ISO 20776-1:2006).

Såfremt en klinik ønsker en særlig service kan vi hjælpe med at skræddersy en løsning. Det kan for eksempel være mikrobiologisk undersøgelse af inventar eller udstyr (endoskop, kirurgisk udstyr, mm). Vi kan også rådgive om smitteeftersporing, hvis der er mistanke om spredning eller udbrud af for eksempel resistente bakterier.