Diagnostik: Karakterisering af virus fra dyr

Forskergruppen for Enzootiske og Zoonotiske virus (VEZ) tilbyder virologiske specialopgaver for interne og eksterne kunder. Ved større opgaver/projekter kan laboratoriet kontaktes med henblik på beregning af priser, samarbejdsform mm. Sund Vet Diagnostik laver ikke rutinediagnostiske påvisning af virus, men udelukkende karakterisering og andre specielle opgaver.

Sund Vet Diagnostik arbejder tæt sammen med vores partner i DK-VET konsortiet - SSI. Kontakt os, hvis du er i tvivl om proceduren og hvilke ydelser, der tilbydes. Laboratoriet har etableret metoder til karakterisering af virus fra svin, men kan ad hoc også foretage karakterisering af virus fra andre dyr som kvæg, mink, fjerkræ, heste og mindre husdyr. Vi tilbyder som standard sekventering af porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), porcint parvo virus (PPV), porcint circovirus type 2 og 3 (PCV2-3), svine influenza virus (swIAV) og rotavirus fra svin. Fra kvæg er der etableret metoder til sekventering af bovint respiratorisk syncytial virus (BRSV), bovint coronavirus (BCoV), bovint rota virus (BRV) samt influenza D virus. Influenza virus kan karakteriseres fra alle dyr, inklusiv hund, mink og hest.

Sekvensanalyserne foretages enten ved SANGER metoden eller ved anvendelse af NGS (MiSeq). Udover selve analysen tilbydes bioinformatiske ydelser som analyser af sekvenser ved fylogenetiske træer, blast eller lign.

Af andre ad hoc opgaver kan nævnes isolering af specifikke virus i cellekultur, undersøgelse af virus reaktion med antistoffer i serum neutralisations assays mm. Endvidere laves på projekt basis undersøgelser af virus inaktiverende kemikalier, desinfektionsmidler og/eller bestråling med forskellige UV kilder.

Som de andre aktiviteter i Sund Vet Diagnostik fungerer virus analyserne primært som ressource til instituttets case-baserede undervisning af dyrlægestuderende samt forskning i veterinær virologi. Indsendt materiale og deraf deriveret data indgår derfor anonymiseret i vores forskning og undervisning. Indsendende dyrlæger opfordres i den forbindelse til at stå til rådighed ved eventuelt behov for uddybende spørgsmål som f.eks. patienters alder og race, diagnostiske undersøgelser og anamnese.

Forskerne bag Sund Vet Diagnostiks virologiarbejde, Lars Erik Larsen og Lise Kvisgaard, har mange års erfaring og ekspertise i virologisk diagnostik, samt detaljerede fylogenetiske analyser, dyrkning af virus i cellekultur mm.